• Glavni raspis

  NAZIV NATJECANJA: HGS Liga Gospode 2018
  KALENDAR NATJECANJA:
  1. KOLO 06.04.2018. Adriatic, Savudrija
  2. KOLO 07.04.2018. Adriatic, Savudrija
  3. KOLO 05.05.2018. Riverside Golf, Zagreb
  4. KOLO 06.05.2018. Riverside Golf, Zagreb
  5. KOLO 22.09.2018. Riverside Golf, Zagreb
  6. KOLO 23.09.2018. Riverside Golf, Zagreb 
  ORGANIZATOR: Hrvatski Golf Savez 
  ORGANIZACIJSKI ODBOR: Želimir Feitl, Mario Stepinac, Nikola Smoljenović 
  NATJECATELJSKA KOMISIJA: stalna natjecateljska komisija pojedinog igrališta 
  SUDAC: DelegiraHGS
  PRAVILA: 

  The Royal & Ancient Limited, St. Andrews, i lokalna pravila igrališta

  SISTEM NATJECANJA: 

  Stroke play, 4 x 18 polja, Match Play 2 x 18 polja
  Natjecanje traje 6 kola. Prvih 4 kola se igra Stroke play, a zadnja dva doigravanje Match Play.

  Iz Prve Lige ispadaju dvije najslabije ekipe doigravanja, a zamijenjuju ih dvije najbolje ekipe doigravanja Druge lige. U slučaju da neka od ekipa ne završi jedno kolo Lige, gubi plasman i automatski ispada iz I Lige.

  U 2018. g. Prva liga broji 12 ekipa.
  Ekipe u Prvoj Ligi igraju svih 6 kola s bijelih tee oznaka. Ekipe u Drugoj Ligi igraju svih 6 kola sa žutih tee oznaka.

  Ekipe čine do tri igrača. Za plasman ekipa, na prva 4 kola, broje se
  dva bolja rezultata po kolu. U doigravanju u zadnja dva kola
  računaju se rezultati sva tri odigrana match-a ekipe. U slučaju
  neriješenog rezultata igraju kapetani ekipa dodatnih 9 rupa/polja za pobjedu. Prije svakog meča mora biti imenovan kapetan ekipe.

  PRIJAVA EKIPA:

  Klubovi moraju prijaviti ekipe u punom sastavu ekipe (3 igrača i 3rezerve) najkasnije do petka, 30. ožujka 2018. do 10:00 sati, na: ured@golfportal.hr

  Tijekom natjecanja prijavljeni igrači mogu igrati samo za ekipu za koju su prijavljeni.

  PRIJAVE IGRAČA: Na svako pojedino kolo klubovi prijavljuju do 3 igrača, prema
  rokovima objavljenim u raspisu za svako pojedino kolo.
  LIJEČNIČKA POTVRDA: Svi prijavljeni natjecatelji moraju HGS-u dostaviti liječničku
  potvrdu prije početka natjecanja, natjecanje bez liječničke potvrde neće biti dopušteno.
  Navedeno uvjerenje vrijedi ISKLJUČIVO ako je izdano od
  specijalista medicine rada/sportske medicine.
  PRAVO NASTUPA:

  U Prvoj Ligi pravo sudjelovanja imaju ekipe prema plasmanu HGS
  Lige Gospode 2017., uz proširenje prema odluci HGS-a na 12 ekipa. U 2018 pravo natjecanja u prvoj HGS Ligi Gospode imaju slijedeći klubovi:

  GLK ZAGREB 95- I
  GLK ZAGREB 95- II
  GK PULA
  GK BAN JELAČIĆ- I
  GK SPLIT- I
  GK MAKSIMIR- I
  GK 4 RIJEKE
  GK PARENTIUM
  GK ZAGREB- I
  GK SPLIT- II
  GK ZAGREB ZAPAD
  GK RIVERSIDE ZAGREB


  U Drugoj Ligi mogu se natjecati ekipe svih ostalih golf klubova
  članova HGS-a, kao i druge (treće) ekipe iz gornjih klubova.

  KOTIZACIJA: 1.000,00 HRK po ekipi za svih 6 kola Lige.
  Uplate moraju biti izvršene nakon prijave ekipa
  do 03. travnja 2018. Ekipe koje ne uplate kotizaciju neće imati
  pravo nastupa.
  Kotizacija uključuje trošak organizacije turnira, nagrade i obradu rezultata. Ručak nakon igre nije u organizaciji Lige.
  PLAĆANJE KOTIZACIJE: Kotizacija se plaća na račun Organizatora.
  IBAN: HR6624020061100544350
  Kotizacija pokriva troškove organizacije natjecanja, a uključuje i
  vodu i banane igračima na svakom kolu.
  GREEN FEE: Plaća se na igralištu. Dogovorena je posebna i jednaka cijena
  green fee-a za oba igrališta.
  Cijene Green Fee-a po igraču: 380 HRK. Startnina 15 HRK.
  NAGRADE: 1. Liga: 1,2,3 ekipa
  2. Liga: 1,2,3 ekipa