• Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679, nacionalnom zakonodavstvu koje definira njezinu provedbu te našim Politikama zaštite osobnih podataka Voditelj će vršiti ručnu i automatsku obradu Vaših osobnih podataka.

  Legitimni interes Voditelja za predmetnu obradu jest ispunjenje Vašeg zahtjeva koji ste nam uputili kao naš klijent. U slučaju uskrate Vaših osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti izvršiti Vaš zahtjev za Tee Time Rezervaciju, odnosno neće Vam biti omogućena igra na terenu Voditelja.

  Na Vaš zahtjev izvijestit ćemo Vas o obradi osobnih podataka, a ako su ispunjeni svi zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, kao i podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

  Naglašavamo da ozbiljno shvaćamo zaštitu Vaših osobnih podataka te u tom vidu poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere. 

  U slučaju bilo kakvih pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka obratite se našem službeniku za zaštitu podataka: zastitapodataka@riversidegolf.hr .

   

 • English

   

  In line with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and national provisions which define its application and Controller's Personal Data Protection Policies, Controller will process your personal data by automated and manual means having the legitimate interest in fulfilling your request as our client. In case of withholding of your personal data we will not be able to fulfill your request for booking Tee Time reservation, i.e. you will not be able to play at the Controller's golf course.

  Upon your request, we will inform you about processing of the personal data, and in case that all legal requirements are met, you have right to rectification, erasure or restriction of processing, right to object, right to data portability, as well as right to lodge a complaint with the Croatian Personal Data Protection Agency.

  We would like to emphasize that we take seriously protection of your personal data and in that respect, we are taking all necessary technical and organizational measures.

  Should you have any questions with respect to personal data protection please feel free to contact our personal data officer: zastitapodataka@riversidegolf.hr .