• Pravila za golf turnire

  • Kod prijave na turnir igrač obavezno prijavljuje ime, prezime, klub i točan stvarni (exact) handicap. Handicap se obavezno prijavljuje na jednu decimalu.
  • Igrači kojima se ne može provjeriti handicap (u njihovom matičnom klubu, HGS-u, putem interneta ili sl.) neće se primati na turnir u službenoj konkurenciji
  • Na turnire početnika mogu se prijaviti golferi kojima nije proteklo više od 12 mjeseci od dobivanja Dozvole igranja.
  • Grupe handicapa su fiksne i definiraju se kao:

  grupa A: handicap ≤ 12,4

  grupa B: handicap ≥ 12,5 i ≤ 24,4

  grupa C: handicap ≥ 24,5 i ≤ 36,0

  • Krajnji rok za prijavu na turnir jest ujedno i krajnji rok za odjavu sa turnira.
  • Nedolazak na turnir te nepravovremenu odjavu sa turnira, naplatit ćemo u visini startnine na prvom sljedećem turniru.
  • Igrači ne mogu birati s kim će igrati u flightu-u. Raspored igrača u grupe (flight-ove) diskrecijsko je pravo organizatora turnira.
  • Obveza je igrača provjeriti ili upisati točan handicap na score kartici. Igrači koji neće imati upisan točan handicap biti će diskvalificirani.
  • Natjecatelji se trebaju prijaviti za start turnira 15 minuta prije svog starta. Ako igrač zakasni na start biti će kažnjen prema golf pravilima (Pravilo 6.)

  - kašnjenje do 5 minuta– 2 kaznena udarca,

  - preko 5 minuta– diskvalifikacija (Pravilo 6.).  

   

  ŽELIMO VAM DOBRU IGRU !

 • Golf tournaments rules

  • When applying for the tournament a player registers his name, last name, golf club and exact handicap. Handicap must allways be registered to one decimal.
  • Players whose handicap cannot be verified (in their home golf club, on the internet etc.) will not be accepted in official competition
  • Beginners tournaments are opened for all golfers who passed the final test for active playing (so called „DI“) within last 12 months.
  • Handicap groups are defined as:

  group A: handicap ≤ 12,4

  group B: handicap ≥ 12,5 i ≤ 24,4

  group C: handicap ≥ 24,5 i ≤ 36,0

  • The latest date to apply for the tournament is also the latest date to cancel your attendance.
  • Players who did not attend the tournament nor cancelled their attendance, should pay double Starting fee at the next tournament.
  • Players cannot choose playing partners in the flight. Flights arrangements are at the discretion of the tournament organizer.
  • Players need to check or register their exact handicap on their score card. Any player who does not register his exact handicap on the score card may be subject to disqualification.
  • Playesr should check in for the tournament 15 minutes prior to their starting time. If a player arrives too late to tee off with his group he shall be assessed a penalty, according to rules of golf (Rule No. 6)

  - 5 minutes delay – 2 penalty strokes,

  - more than 5 minutes – disqualification (Rule No. 6)  

   

  HAVE A GOOD GAME!